Sunčane decembarske dane iskoristili smo za sadnju novih stabala i dopunu drvoreda u našoj opštini.

Sadnja stabala 2023.
Sadnja stabala 2023.
Sadnja stabala 2023.
Sadnja stabala 2023.
Sadnja stabala 2023.
Sadnja stabala 2023.
Sadnja stabala 2023.
Sadnja stabala 2023.