JKP „Standard” Ada, investirao je u izgradnju savremene mlečne hale na pijaci u Adi.

Na površini od 47 kvadratnih metara prodajnog prostora postavljeno je 12 savremenih rashladnih vitrina za čuvanje lako kvarljivih namirnica životinjskog porekla.

Izgradnjom mlečne hale omogućili smo zakupcima da proizvode plasiraju u skladu sa zakonom o bezbednosti hrane, a našim građanima da proizvode i lako kvarljive namirnice kupuju na potpuno bezbedan način.

img-05b21602397f6bd10625450992a2a30e-v
img-05b21602397f6bd10625450992a2a30e-v
img-1c1624f88774790b11a130e4389c8567-v
img-1c1624f88774790b11a130e4389c8567-v
img-1ff91a1e9e636a68667c8d99d10b9a83-v
img-1ff91a1e9e636a68667c8d99d10b9a83-v
img-7b4ed8bdca242eccb908f752372dec03-v
img-7b4ed8bdca242eccb908f752372dec03-v
img-9df566f4261109a127d4c72f9064567c-v
img-9df566f4261109a127d4c72f9064567c-v
img-83f7b3da67ce9a27025845e11918bdb6-v
img-83f7b3da67ce9a27025845e11918bdb6-v
img-93e4c98e420efafb2772f76160c2dabf-v
img-93e4c98e420efafb2772f76160c2dabf-v
img-340cf9c80868fca0a4984a1c5db12785-v
img-340cf9c80868fca0a4984a1c5db12785-v
img-578dadf21ad9f8b9a8536daca2773f72-v
img-578dadf21ad9f8b9a8536daca2773f72-v
img-795905bd79e180fd7801449386b27929-v
img-795905bd79e180fd7801449386b27929-v
img-899035eebde833b7025f8e752d3b667b-v
img-899035eebde833b7025f8e752d3b667b-v
img-a5f57ce01b82af3f24034e8060f72506-v
img-a5f57ce01b82af3f24034e8060f72506-v
img-b10774dc5cea19f3a3e4b749e2ed570e-v
img-b10774dc5cea19f3a3e4b749e2ed570e-v
img-d0746dbd1703fdfc860dab5481d8b1ce-v
img-d0746dbd1703fdfc860dab5481d8b1ce-v
img-d35e1697f56642b9939285bd76a6ca8f-v
img-d35e1697f56642b9939285bd76a6ca8f-v
img-fd38aae220ceb4ed134ca5c840230952-v
img-fd38aae220ceb4ed134ca5c840230952-v
img-fdc021f7e46fe44cb8c45a7bc43ea823-v
img-fdc021f7e46fe44cb8c45a7bc43ea823-v