JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

 1. POSTUPAK DOBIJANJA GASA KADA JE INESTITOR ISKLJUČEN SA DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE IMA:
 • PRIKLJUČNI GASOVOD,
 • MERNO REGULACIONU STANICU (ne mora biti postavljena na objektu ali je postojala ili plaćena po ugovoru o izgradnji priključka ),
 • UNUTRAŠNJU GASNU INSTALACIJU
 • NE KORISTI GAS VIŠE OD GODINU DANA
Korak Treba da uradi investitor Treba da uradi JKP Standard Ada Treba da urade ostali
Odobrenje za
priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “Standard” i uz njega
prilaže:
 • Dokaz o vlasništvu i
 • Kopiju lične karte (fizičko lice) ili izvod iz APRa (pravno lice)
Izdaje rešenje o odobrenju za
priključenje na distributivnu gasnu mrežu . Obaveštava investitora o mestu preuzimanja dokumentacije
 
Kontrola UGI
 • Investitor ugovara ispitivanje UGI na čvrstoću i nepropusnostsa privrednim subjektom koji ima odgovornog izvođača za gasne instalacije.
 • Zapisnik o ispitivanju dostavlja JKP “ STANDARD
  Izvođač ispituje UGI
Pregled instalacije i
puštanje gasa
  JKP “ Standard” vrši pregled UGI
i kontrolu zaptivenosti i pušta gas
u instalaciju
 
Ugovor o potrošnji gasa Investitor sa JKP” STANDARD” Ada potpisuje ugovor o potrošnji
gasa
Sastavlja ugovor i poziva
investitora da ga potpiše.
 

 

 1.  POSTUPAK DOBIJANJA GASA KADA JE INESTITOR ISKLJUČEN SA DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE, IMA:
 • PRIKLJUČNI GASOVOD,
 • MERNO REGULACIONU STANICU ( ne mora biti postavljena na objektu ali je postojala ili plaćena po ugovoru o izgradnji priključka ),
 • NEMA UNUTRAŠNJU GASNU INSTALACIJU
 • NIJE DO SADA KORISTIO GAS
KORAK TREBA DA URADI INVESTITOR TREBA DA URADI JKP “
STANDARD” ADA
TREBA DA
URADE OSTALI
Odobrenje za
priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
 Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “ Standard” i uz njega
prilaže :
• Dokaz o vlasništvu i
• Kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa ( pravno lice
)
 Izdaje rešenje o odobrenju za
priključenje na distributivnu gasnu
mrežu . Obaveštava investitora o
mestu preuzimanja dokumentacije.
 
Projektno tehnički uslovi
za priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
 Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “ Standard” i uz njega
prilaže :
• Dokaz o vlasništvu i
• Kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa ( pravno lice
)
NAPOMENA : Za odobrenje za priključenje na distributivnu
gasnu mrežu i projektno tehničke uslove podnosi se jedan zahtev i
potrebna je jedna kopija dokumentacije.
 Izdaje projektno tehničke uslove
za priključenje na distributivnu
gasnu mrežu . Obaveštava
investitora o ceni naknade i mestu
preuzimanja dokumentacije.
 
Uplata za PTI  Investitor uplaćuje PTI u skladu sa cenovnikom i preuzima
dokumentaciju .
   
Izrada projektne
dokumentacije
 Investitor ugovara izradu projektne dokumentacije sa privrednim
subjektom koji ima odgovornog projektanta za gasne instalacije
   Projektant izrađuje
projekat priključnog
gasovoda i UGI ; isti
dostavlja JKP “
STANDARD “
Odobrenje za izgradnju
UGI
 Investitor podnosi zahtev opštini preko CEOPa . Rešenje dostavlja JKP
“ Standard “ Ada
   Opština Ada
Izgradnja UGI  Investitor ugovara izradu UGI sa privrednim subjektom koji
ima odgovornog izvođača za gasne instalacije .
 Izvođačku dokumentaciju za tehnički prijem dostavlja JKP “
STANDARD
   Izvođač izrađuje
UGI ; izvođačku
dokumentaciju za
tehnički prijem
dostavlja
Investitoru.
Tehnički prijem  Investitor formira komisiju za tehnički prijem koji ima minimalno dva
člana :
• odgovornog izvođača ili odgovornog projektanta za gasne
instalacije
• odgovornog izvođača ili odgovornog projektanta za elektro
instalacije
• zapisnik dostavlja JKP “ STANDARD “ Ada
  Komisija obavlja
tehnički prijem.
Pregled instalacije i
puštanje gasa
   JKP “ Standard” vrši pregled UGI
i kontrolu zaptivenosti I pušta gas
u instalaciju
 
Ugovor o potrošnji gasa  Investitor sa JKP” STANDARD” Ada potpisuje ugovor o potrošnji
gasa
 Sastavlja ugovor i poziva
investitora da ga potpiše.
 
 • POSTUPAK DOBIJANJA GASA KADA INESTITOR NEMA :
 • PRIKLJUČNI GASOVOD ,
 • MERNO REGULACIONU STANICU ,
 • UNUTRAŠNJU GASNU INSTALACIJU
KORAK TREBA DA URADI INVESTITOR TREBA DA URADI JKP “
STANDARD” ADA
TREBA DA
URADE OSTALI
Odobrenje za
priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “ Standard” i uz njega
prilaže :
• Dokaz o vlasništvu i
• Kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa ( pravno lice
)
Izdaje rešenje o odobrenju za
priključenje na distributivnu gasnu
mrežu . Obaveštava investitora o
mestu preuzimanja dokumentacije.
 
Projektno tehnički uslovi
za priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “ Standard” i uz njega
prilaže :
• Dokaz o vlasništvu i
• Kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa ( pravno lice
)
NAPOMENA : Za odobrenje za priključenje na distributivnu
gasnu mrežu i projektno tehničke uslove podnosi se jedan zahtev i
potrebna je jedna kopija dokumentacije.
Izdaje projektno tehničke uslove
za priključenje na distributivnu
gasnu mrežu . Obaveštava
investitora o ceni naknade i mestu
preuzimanja dokumentacije.
 
Uplata za PTI Investitor uplaćuje PTI u skladu sa cenovnikom i preuzima
dokumentaciju .
   
Ugovor o izgradnji
priključka
Potpisuje ugovor o izgradnji priključka sa JKP “ STANDARD” Ada Pravi ugovor o izgradnji priključka
i poziva investitora da isti potpiše .
 
Uplata za izgradnju
priključka
Vrši uplatu u skladu sa ugovorom    
Izgradnja priključa   Gradi priključak i postavlja MRS  
Izrada projektne
dokumentacije
Investitor ugovara izradu projektne dokumentacije sa privrednim
subjektom koji ima odgovornog projektanta za gasne instalacije
  Projektant izrađuje
projekat priključnog
gasovoda i UGI ; isti
dostavlja JKP “
STANDARD “
Odobrenje za izgradnju
UGI
Investitor podnosi zahtev opštini preko CEOPa . Rešenje dostavlja JKP
“ Standard “ Ada
  Opština Ada
Izgradnja UGI Investitor ugovara izradu UGI sa privrednim subjektom koji
ima odgovornog izvođača za gasne instalacije .
 Izvođačku dokumentaciju za tehnički prijem dostavlja JKP “
STANDARD
  Izvođač izrađuje
UGI ; izvođačku
dokumentaciju za
tehnički prijem
dostavlja Investitoru
Tehnički prijem Investitor formira komisiju za tehnički prijem koji ima minimalno dva
člana :
• odgovornog izvođača ili odgovornog projektanta za gasne
instalacije
• odgovornog izvođača ili odgovornog projektanta za elektro
instalacije
• Zapisnik dostavlja JKP “ STANDARD “ Ada
  Komisija obavlja
tehnički prijem .
Pregled instalacije i
puštanje gasa
  JKP “ Standard” vrši pregled UGI
i kontrolu zaptivenosti I pušta gas
u instalaciju
 
Ugovor o potrošnji gasa Investitor sa JKP” STANDARD” Ada potpisuje ugovor o potrošnji
gasa
Sastavlja ugovor i poziva
investitora da ga potpiše.
 

Izgradnja distributivne gasne mreže je započeta 1989. godine izradom projekta gasifikacije naselja Ade po kome je gasifikacija podeljena na 4 etape - proširivanjem gasne mreže od glavne merno-regulacione stanice kod HK „POTISJA” prema gradu. Distibuciona mreža počinje od glavne merno-regulacione stanice koja se nalazi kod preduzeća HK „POTISJE”. Glavni vod prečnika Ø160 mm se proteže ulicama Prvomajska, Marka Oreškovića, Vuka Karadžića, Lenjinova, Dimitrija Tucovića, Maršala Tita i Petra Drapšina.

Sa glavnog voda dalje se razgranava mreža sa prečnicima PE cevi Ø90, Ø63, Ø32, Ø20 mm do krajnjih potrošača.

Radni pritisak u distributivnoj gasnoj mreži je 1 bar.

Pregled gasnih uređaja za domaćinstvo

Gasni kotlovi na dimnjak (od 9-28KW)

Ovi uređaji su namenjeni za povezivanje na već postojeći ili novoizgrađeni dimnjak za odvod produkta sagorevanja.

Za nesmetani rad ovih kotlova potrebno je u prostoriji gde se kotao nalazi obezbediti dovoljnu količinu vazduha za sagorevanje prirodnog zenog gasa (4m3/KW)

Osnovna mana im je što je ugradnja ovih uređaja uslovljena blizinom dimnjaka.

Pomenuti kotlovi se nude u sledećim izvedbama:

 • Samo za centralno grejanja
 • Kombinovani - postoji mogućnost dobijanja santarne tople vode i priključivanja centralnog grejanja.

Gasni kotlovi - fasadni

Ovi uređaji su namenjeni za ugradnju u svim prostorijama gotovo bez ikakvog ograničenja s obzirom na to da raspolažu sa sopstvenim sistemom cevi za odvod produkta sagorevanja. Pomoću jednog ventilatora usisavaju vazduh sa spolja i pomoću jedne kombinovane cevi (cev u cevi) izbacuju produkte sagorevanja u atmosferu. Dimnjak znači nije potreban stoga ovi kotlovi su nešto skuplji od običnih ali je njihova primena ekonomična pogotovu ako se nude u sledećim izvedbama:

 • Samo centralno grejanje
 • Kombinovani - postoji mogućnost dobijanja sanitarne tople vode i priključivanja centralnog grejanja.

Gasni kotolovi (od 15-90KW)

Pogodni su za ugradnju u postojeće kotlarnice gde već postoji kotao za centralno grejanja, cirkulaciona pumpa iekspanziona posuda. Ovi kotlovi se montiraju na pod kotlarnice.

Gasne peći

Ove peći se izrađuju u izvedbama od 2,5-7 KW po sledećem:

 • Na dimnjak
 • Fasadni (parapetni)

Pogodni su za rešavanje lokalnog grejanja pojedinačnih prostorija ukoliko u kući ne postoji centralno grejanja.

Gasni štednjaci

Većina onih štednjaka koji su podešeni za propan-butan gas sa minimalnim servisiranjem se mogu podesiti za prirodni zemni gas (zamenom dizne).

 Za svu stručnu pomoć oko postupka uvođenja gasa, izbora načina grejanja, položaja kotla, izbora kotla, itd. možete se obratiti distributeru prirodnog zemnog gasa JKP „Standard” Ada, na telefonski broj 024/852-012.

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Najnovije vesti

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.