JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Izdavanje tehničkih uslova za izradu projektno-tehničke dokumentacije za objekte kom 4.928,59 20,00 5.914,31
Davanje saglasnosti o tehničkim uslovima za izvođenje radova u zaštitnom pojasu gasovoda kom 5.330,23 20,00 6.396,28
Izdavanje odobrenja sa uslovima za izvođenje radova u zaštitnom pojasu gasovoda kom 4.070,87 20,00 4.885,05
Mišljenje operatora distributivnog sistema prirodnog gasa za potrebe pribavljanja energetske dozvole kom 5.275,81 20,00 6.330,97
Isključenje gasa kupcu kod KMRS kom 2.219,88 20,00 2.663,86
Ponovno puštanje gasa kupcu kod KMRS kom 2.219,88 20,00 2.663,86
Vanredna kontrola marača protoka po zahtevu kupca ako se utvrdi da je merač ispravan G2,5 , G4 i G6 kom 4.133,62 20,00 4.960,34
Vanredna kontrola marača protoka po zahtevu kupca ako se utvrdi da je merač ispravan G10 - G65 kom 6.233,62 20,00 7.480,34
Vanredna kontrola marača protoka po zahtevu kupca ako se utvrdi da je merač ispravan G100 - G250 kom 7.283,62 20,00 8.740,34
Vanredna kontrola marača protoka po zahtevu kupca ako se utvrdi da je merač ispravan G400 - G650 kom 12.883,62 20,00 15.460,34

Redni broj

Opis pozicije

OBJEKTI KATEGORIJE A      Iznos u dinarima (bez PDV-a)

OBJEKTI OSTALIH KATEGORIJA Iznos u dinarima (bez PDV-a)

A.1. Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka:
 A.1.1  G-2,5 81.381,00 83.393,00
 A.1.2  G-4 84.711,00 86.722,00
 A.1.3  G-6 100.511,00 102.522,00
A.2. Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključa:
 A.2.1  G-2,5 65.105,00 66.714,00
 A.2.2  G-4 67.768,00 69378,00
 A.2.3  G-6 80.408,00 82.018,00
B. Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti 
B.1  G-2,5 1.968,47 1.968,47
B.2  G-4 1.968,47 1.968,47
B.3  G-6 1.968,47 1.968,47
V. Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka:
V.1  G-2,5 0 0
V.2  G-4 0 0
V.3  G-6 0 0

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.