JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

1. Budući korisnik je u obavezi da sklopi Ugovor o sufinansiranju izgradnje priključka na fekalnu kanalizaciju i prečistač sa opštinom Ada

2. Potrebno je da se podnese zahtev na propisanom obrazcu koji može dobiti u JKP „Standard“ Ada ili preuzeti na internet stranici www.jkp-standard-ada.co.rs.

3. Popunjeni obrazac dostavlja se u JKP „Standard“ Ada, 8. oktobra broj 1 sa fotokopijom lične karte.

4. Posle prijema zahteva tehnička služba na terenu proverava mogućnost za priključenje.

5. Izgradnja zadnjeg šahta (revizioni šaht) unutar parcele nepokretnosti, odnosno priključenje šahta na sekundarni vod kanalizacije.

6. Potpisivanje Ugovora o korišćenju fekalne kanalizacije

7. Izgradnja unutrašnjeg priključka (priključenje zadnjeg šahta na objekat) je obaveza vlasnika nepokretnosti.

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.