JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Osnovni cilj preduzeća su zadovoljni korisnici kojima se kontinuirano pružaju komunalne usluge visokog kvaliteta po prihvatljivim cenama. Da bi se ovo ostvarilo potrebno je da se:

 • unaprede profesionalni kapaciteti zaposlenih kroz obuke, edukacije i selekciju pri zapošljavanju,
 • unapredi i osavremeni mehanizacija i oprema čime bi se unapredio proces rada, povećala produktivnost i smanjili gubici,
 • unapredi kontrola kvaliteta poslova, čime bi se ostvarilo racionalnije iskorišćavanje radnog vremena i povećala rentabilnost,
 • politika naplate potraživanja dovede do nivoa koji ne bi ugrožavao opstanak i razvoj preduzeća (naplata potraživanja od korisnika ne sme biti ispod 85%),
 • intezivira saradnja na relaciji zaposleni korisnici, čime bi se stvarali preduslovi za unapređenje rada na poboljšanju kvaliteta usluga i očuvanju zdrave životne sredine,
 • poboljša zadovoljstvo zaposlenih pružanjem sigurne radne sredine i unapređivanjem materijalnog položaja.

Ostvarivanjem navedenih ciljeva bi se ostvarila dobit u cilju reinvestiranja u razvoj preduzeća, ostvarila korist za lokalnu zajednicu kroz poštovanje poslovne etike i društvenih vrednosti u svim područjima poslovanja, a istovremeno bi se dao doprinos održivom razvoju kroz odgovoran i savestan odnos prema životnoj sredini.


 

 o nama dobrodosli

na internet prezentaciju Javnog komunalnog preduzeća „Standard” iz Ade!

Na ovom mestu možete pronaći podatke o našem preduzeću, informisati se o aktuelnim dešavanjima, pronaći cenovnik usluga, uputiti nam Vaše komentare, pitanja, predloge, kritike i pohvale po pitanju svih naših delatnosti.

Misija:

Obezbeđivanje uslova za uredno, kvalitetno i ekonomski zadovoljavajuće pružanje svih vrsta komunalnih usluga građanima opštine Ada s posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine i stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika naših usluga.


Vizija:

Savremeno, tehnički i tehnološki opremljeno, preduzeće koje je razvilo inovativne i sigurne načine za pružanje usluga iz oblasti komunalne privrede, koje primenjuje najbolje primere svetske prakse u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja i koje je, zbog toga, prepoznato kao model za funkcionisanje preduzeća za pružanje komunalnih usluga u regionu.


Ciljevi u 2017. godini

Osnovni cilj preduzeća je kontinuirano pružanje komunalnih usluga visokog kvaliteta po prihvatljivim cenama. Specifični ciljevi koje planiramo da ostvarimo u narednoj godini su da se:

 • izvrše organizacione i tehničke pripreme kako bi se od 01.07.2017.godine vršilo vodosnabdevanje na celoj teritoriji opštine (preuzimanje održavanja bunara i naplata u naseljenim mestima Sterijino, Utrine i Obornjača i sukcesivno priključivanje mikrovodovoda, u Adi i Molu, na sistem javnog vodosnabdevanja),
 • izvrši opremanje bunara na vodozahvatu u cilju automatizacije sistema upravljanja radom bunara i pripremi tehnička dokumentacija za automatizaciju sistema upravljanja bunarima u seoskim sredinama,
 • kontinuirano radi na smanjivanju gubitaka na vodovodnoj mreži (rekonstrukcija najstarijih delova mreže i smanjivanje broja paušalnih pretplatnika kroz ugradnju vodomera i njihovo uredno baždarenje),
 • obezbedi odvođenje i prečišćavanje najvećeg dela svih generisanih otpadnih voda sa teritorije Ade i Mola (maksimalno inteziviranje izgradnje priključaka na kanalizacionu mrežu),
 • intenzivira kontrola korišćenja kanalizacione mreže kako u pogledu kvantiteta tako i u pogledu kvaliteta (smanjiti broj nelegalnih priključaka i pojačati kontrolu velikih korisnika),
 • maksimalno iskoriste svi potencijali preduzeća (ljudski i materijalno - tehnički), kako bi se održala finansijska stabilnost preduzeća, kroz iznalaženje inovativnih načina za pružanje nestandardnih usluga građanima i pravnim licima,
 • zaustavi negativan trend otežane naplate potraživanja za pružene usluge. Naplata potrživanja od korisnika koja je ispod 85% ozbiljno ugrožava ne samo razvoj nego, dugoročno gledano, i sam opstanak preduzeća
 • održi nivo kvaliteta procesa rada svih ostalih delatnosti u uslovima maksimalne racionalizacije radne snage i troškova poslovanja,
 • nastavi sa dobrom praksom unapređivanja profesionalnih kapaciteta zaposlenih kroz obuke, obrazovanje i usavršavanja, u skladu sa mogućnostima,
 • u saradnji sa osnivačem dogovore principi realne i racionalne cenovne politike koja bi obezbedila da ne bude ugrožena funkcionalnost i održivost komunalnog sistema,
 • broj zaposlenih ne smanji ispod minimuma potrebnog za efikasno i kvalitetno pružanje usluga
 • održi intenzitet saradnje na relaciji zaposleni - korisnici, čime se stvaraju preduslovi za unapređenje rada na poboljšanju kvaliteta usluga i očuvanju zdrave životne sredine,

Ostvarivanjem navedenih ciljeva bi se značajno povećala mogućnost da se zadrži postojeći nivo kvaliteta komunalnih usluga kao doprinos održivom razvoju i zaštiti životne sredine u lokalnoj zajednici.


 

Nadzorni odbor

Milva Petrov, dipl. ekolog - predsednica;  Ela Išteneš - članica;  Radomir Georgijević, dipl. maš. inž. - član
 

I

Direktor Javnog komunalnog preduzeća

Milan Popov, dipl. agronom
 

II

Sektor za administrativno - pravne i opšte poslove

 

III

Sektor ekonomike

 

IV

Sektor za uređivanje i održavanje zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, pijaca i pogrebne usluge

 

V

Sektor tehniče operative

       

IVa

Služba za uređivanje i održavanje javnih površina i pijca

Va

Služba za upravljanje otpadom i deponijama, građevinske radove i zimsko održavanje puteva

   

IVb

Služba za pogrebne usluge

Vb

Služba za upravljanje i održavanje vodovoda, gasovoda i otpadnih voda

 

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.