JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Učestali problemi sa nedovoljnim kapacitetom pumpi za vreme većih padavina i zbog ubacivanja čvrstog otpada u kanalizaciju od strane nesvesnih i/ili nesavesnih građana doveli su do potrebe za zamenom fekalne pumpe u crpnoj stanici RCS-1.

Nabavljena je nova pumpa proizvođača Flygt sa kapacitetom od ~45l/s, sa funkcijom rada bez zaglavljivanja. Ukupan iznos investicije je bila oko pola miliona dinara koju je JKP Standard obezbedila iz sopstvenih sredstava.

JKP „Standard“ Ada obnovilo je svoju mehanizaciju nabavkom specijalnog komunalnog vozila za probijanje i usisavanje mulja - kanal džet

Nabavka je izvršena iz sopstvenih sredstava.

Nabavka ovog vozila izvršena je sa ciljem osiguranja preduslova za redovno funkcionisanje i održavanje kanalizacione mreže.

Istovremeno obaveštavamo korisnike da JKP „Standard“ Ada vrši uslugu crpljenja septičkih jama sa pomenutim specijalnim komunalnim vozilom. Naplata se vrši po važećem cenovniku. Dodatne informacije ili zakazivanje usluge crpljenja septičke jame možete dobiti u tehničkoj službi JKP „Standard“ Ada ili na telefonski broj 024/852-012 svakog radnog dana.

JKP „Standard” Ada moli sve korisnike koji su priključeni na fekalnu kanalizacionu mrežu, bilo izvođenjem priključka od strane JKP „Standard” Ada, bilo u sopstvenoj izvedbi u ranijem periodu a koji nemaju sklopljen ugovor o korišćenju fekalne kanalizacije da se jave u prostorije JKP „Standard” Ada, ulica 8. oktobra broj 1. svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova.

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete u prostorije JKP „Standard” Ada molimo Vas da nam javite putem telefona 024/851-834 ili popunite formular kako bismo Vam dostavili ugovor lično ili putem pošte. Rok za prijavu je do 30. novembra 2016. godine.

Protiv korisnika koji su priključeni na kanalizacionu mrežu a ne sklope ugovor u navedenom roku biće pokrenut prekršajni postupak kod nadležnog Prekršajnog Suda.

 

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.