JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Postupak za priključenje objekta na gradsku vodovodnu mrežu

Svi građani ili pravna lica koji žele da priključe svoje objekte na gradsku vodovodnu mrežu treba da se obrate JKP „Standard“ Ada.

Predviđeni postupak sastoji se iz nekoliko koraka:

1. Korisnik koji želi da se priključi na gradsku vodovodnu mrežu potrebno je da podnese zahtev na propisanom obrascu (Obrazac DV-1 za fizička lica ili Obrazac DV-2 za pravna lica).

    Sve potrebne obrasce možete preuzeti na našem sajtu ili lično u JKP „Standard“ Ada, ulica 8. oktobar 1, ili na šalteru računovodstva u lici Lenjinaova broj 8.

2. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti u JKP „Standard“ Ada, 8. oktobra broj 1.

3. Posle prijema zahteva tehnička služba na terenu proverava mogućnost za priključenje.

4. JKP „Standard“ Ada izdaje kalkulaciju troškova i materijala za priključenje.

U kalkulaciju ulazi:

  • Naknada za priključenje
  • Materijal (cevi, ogrlica,...)
  • Naknada za izvođenje radova
  • Vodomer sa ventilima i ugradnjom
  • Dodatni radovi (po potrebi)

     Sve cene se određuju prema aktuelnom cenovniku JKP „Standard“ Ada

5. Šaht za vodomer može da izgradi podnosilac zahteva ili JKP „Standard“ Ada što se posebno naplaćuje po aktuelnom cenovniku.

    Šaht mora da odgovara tehničkim specifikacijama iz Odluke o javnom vodovdu opštine Ada.

6. Za domaćinstva postoji mogućnost plaćanja u šest mesečnih rata.

Najnovije vesti

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.