JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Postupak za priključenje na gasovdodnu mrežu

 1. POSTUPAK DOBIJANJA GASA KADA JE INESTITOR ISKLJUČEN SA DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE IMA:
 • PRIKLJUČNI GASOVOD,
 • MERNO REGULACIONU STANICU (ne mora biti postavljena na objektu ali je postojala ili plaćena po ugovoru o izgradnji priključka ),
 • UNUTRAŠNJU GASNU INSTALACIJU
 • NE KORISTI GAS VIŠE OD GODINU DANA
Korak Treba da uradi investitor Treba da uradi JKP Standard Ada Treba da urade ostali
Odobrenje za
priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “Standard” i uz njega
prilaže:
 • Dokaz o vlasništvu i
 • Kopiju lične karte (fizičko lice) ili izvod iz APRa (pravno lice)
Izdaje rešenje o odobrenju za
priključenje na distributivnu gasnu mrežu . Obaveštava investitora o mestu preuzimanja dokumentacije
 
Kontrola UGI
 • Investitor ugovara ispitivanje UGI na čvrstoću i nepropusnostsa privrednim subjektom koji ima odgovornog izvođača za gasne instalacije.
 • Zapisnik o ispitivanju dostavlja JKP “ STANDARD
  Izvođač ispituje UGI
Pregled instalacije i
puštanje gasa
  JKP “ Standard” vrši pregled UGI
i kontrolu zaptivenosti i pušta gas
u instalaciju
 
Ugovor o potrošnji gasa Investitor sa JKP” STANDARD” Ada potpisuje ugovor o potrošnji
gasa
Sastavlja ugovor i poziva
investitora da ga potpiše.
 

 

 1.  POSTUPAK DOBIJANJA GASA KADA JE INESTITOR ISKLJUČEN SA DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE, IMA:
 • PRIKLJUČNI GASOVOD,
 • MERNO REGULACIONU STANICU ( ne mora biti postavljena na objektu ali je postojala ili plaćena po ugovoru o izgradnji priključka ),
 • NEMA UNUTRAŠNJU GASNU INSTALACIJU
 • NIJE DO SADA KORISTIO GAS
KORAK TREBA DA URADI INVESTITOR TREBA DA URADI JKP “
STANDARD” ADA
TREBA DA
URADE OSTALI
Odobrenje za
priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
 Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “ Standard” i uz njega
prilaže :
• Dokaz o vlasništvu i
• Kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa ( pravno lice
)
 Izdaje rešenje o odobrenju za
priključenje na distributivnu gasnu
mrežu . Obaveštava investitora o
mestu preuzimanja dokumentacije.
 
Projektno tehnički uslovi
za priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
 Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “ Standard” i uz njega
prilaže :
• Dokaz o vlasništvu i
• Kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa ( pravno lice
)
NAPOMENA : Za odobrenje za priključenje na distributivnu
gasnu mrežu i projektno tehničke uslove podnosi se jedan zahtev i
potrebna je jedna kopija dokumentacije.
 Izdaje projektno tehničke uslove
za priključenje na distributivnu
gasnu mrežu . Obaveštava
investitora o ceni naknade i mestu
preuzimanja dokumentacije.
 
Uplata za PTI  Investitor uplaćuje PTI u skladu sa cenovnikom i preuzima
dokumentaciju .
   
Izrada projektne
dokumentacije
 Investitor ugovara izradu projektne dokumentacije sa privrednim
subjektom koji ima odgovornog projektanta za gasne instalacije
   Projektant izrađuje
projekat priključnog
gasovoda i UGI ; isti
dostavlja JKP “
STANDARD “
Odobrenje za izgradnju
UGI
 Investitor podnosi zahtev opštini preko CEOPa . Rešenje dostavlja JKP
“ Standard “ Ada
   Opština Ada
Izgradnja UGI  Investitor ugovara izradu UGI sa privrednim subjektom koji
ima odgovornog izvođača za gasne instalacije .
 Izvođačku dokumentaciju za tehnički prijem dostavlja JKP “
STANDARD
   Izvođač izrađuje
UGI ; izvođačku
dokumentaciju za
tehnički prijem
dostavlja
Investitoru.
Tehnički prijem  Investitor formira komisiju za tehnički prijem koji ima minimalno dva
člana :
• odgovornog izvođača ili odgovornog projektanta za gasne
instalacije
• odgovornog izvođača ili odgovornog projektanta za elektro
instalacije
• zapisnik dostavlja JKP “ STANDARD “ Ada
  Komisija obavlja
tehnički prijem.
Pregled instalacije i
puštanje gasa
   JKP “ Standard” vrši pregled UGI
i kontrolu zaptivenosti I pušta gas
u instalaciju
 
Ugovor o potrošnji gasa  Investitor sa JKP” STANDARD” Ada potpisuje ugovor o potrošnji
gasa
 Sastavlja ugovor i poziva
investitora da ga potpiše.
 
 • POSTUPAK DOBIJANJA GASA KADA INESTITOR NEMA :
 • PRIKLJUČNI GASOVOD ,
 • MERNO REGULACIONU STANICU ,
 • UNUTRAŠNJU GASNU INSTALACIJU
KORAK TREBA DA URADI INVESTITOR TREBA DA URADI JKP “
STANDARD” ADA
TREBA DA
URADE OSTALI
Odobrenje za
priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “ Standard” i uz njega
prilaže :
• Dokaz o vlasništvu i
• Kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa ( pravno lice
)
Izdaje rešenje o odobrenju za
priključenje na distributivnu gasnu
mrežu . Obaveštava investitora o
mestu preuzimanja dokumentacije.
 
Projektno tehnički uslovi
za priključenje na
distributivnu gasnu
mrežu
Investitor podnosi zahtev u prostorijama JKP “ Standard” i uz njega
prilaže :
• Dokaz o vlasništvu i
• Kopiju lične karte (fizičko lice ) ili izvod iz APRa ( pravno lice
)
NAPOMENA : Za odobrenje za priključenje na distributivnu
gasnu mrežu i projektno tehničke uslove podnosi se jedan zahtev i
potrebna je jedna kopija dokumentacije.
Izdaje projektno tehničke uslove
za priključenje na distributivnu
gasnu mrežu . Obaveštava
investitora o ceni naknade i mestu
preuzimanja dokumentacije.
 
Uplata za PTI Investitor uplaćuje PTI u skladu sa cenovnikom i preuzima
dokumentaciju .
   
Ugovor o izgradnji
priključka
Potpisuje ugovor o izgradnji priključka sa JKP “ STANDARD” Ada Pravi ugovor o izgradnji priključka
i poziva investitora da isti potpiše .
 
Uplata za izgradnju
priključka
Vrši uplatu u skladu sa ugovorom    
Izgradnja priključa   Gradi priključak i postavlja MRS  
Izrada projektne
dokumentacije
Investitor ugovara izradu projektne dokumentacije sa privrednim
subjektom koji ima odgovornog projektanta za gasne instalacije
  Projektant izrađuje
projekat priključnog
gasovoda i UGI ; isti
dostavlja JKP “
STANDARD “
Odobrenje za izgradnju
UGI
Investitor podnosi zahtev opštini preko CEOPa . Rešenje dostavlja JKP
“ Standard “ Ada
  Opština Ada
Izgradnja UGI Investitor ugovara izradu UGI sa privrednim subjektom koji
ima odgovornog izvođača za gasne instalacije .
 Izvođačku dokumentaciju za tehnički prijem dostavlja JKP “
STANDARD
  Izvođač izrađuje
UGI ; izvođačku
dokumentaciju za
tehnički prijem
dostavlja Investitoru
Tehnički prijem Investitor formira komisiju za tehnički prijem koji ima minimalno dva
člana :
• odgovornog izvođača ili odgovornog projektanta za gasne
instalacije
• odgovornog izvođača ili odgovornog projektanta za elektro
instalacije
• Zapisnik dostavlja JKP “ STANDARD “ Ada
  Komisija obavlja
tehnički prijem .
Pregled instalacije i
puštanje gasa
  JKP “ Standard” vrši pregled UGI
i kontrolu zaptivenosti I pušta gas
u instalaciju
 
Ugovor o potrošnji gasa Investitor sa JKP” STANDARD” Ada potpisuje ugovor o potrošnji
gasa
Sastavlja ugovor i poziva
investitora da ga potpiše.
 

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.