JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Kategorije priključaka

 • Kategorija I - do 4 bara - srednji pritisak - Distribucija

Kategorija I - podela prema nameni potrošnje:

 • Grupa I - domaćinstva
 • Grupa II - ostali

Podela prema kapacitetu - količini gasa:

 • Tipski priključak - kapacitet do 4m3/h - G-2,5; do 6m3/h-G- 4; do 10m3/h-G- 6
 • Individualni priključak - preko 10m3/h
 • Grupni priključak - 1 regulator, više merača (stambene zgrade)

Postupnost u dobijanju prirodnog gasa u objekat investitora

1. Popunjavanje pismenog zahtev vlasnika parcele i objekta za priključenje. Uz Zahtev je potrebno doneti sledeću dokumentaciju:

Za fizička lica:

 • kopiju plana parcele,
 • posedovni list
 • kopiju lične karte.

Za pravna lica:

 • kopiju plana parcele,
 • posedovni list
 • kopiju Rešenja Agencije za privredne registre (APR)

2. Razmatranje zahteva

3. Izdavanje rešenja - Odobrenje za priključenje (energetska saglasnost)

4. Ugovaranje izgradnje gasovodnog objekta sa JKP „Standard”- priključni gasovod i MRS

5. Dostavljanje potvrde o izvršenom plaćanju

6. Izrada priključka i MRS (radi JKP „Standard” Ada)

7. Investitor (budući kupac prirodnog gasa), izrađuje projektno - tehničku dokumentaciju sa ovlašćenim pravnim licem sa licencom za projektovanje

8. Investitor dostavlja projektno - tehničku dokumentaciju distributeru na saglasnost

9. Investitor ishoduje lokacijsku dozvolu i odobrenje za izgradnju u opštini

10. Investitor, izrađuje unutrašnju gasnu instalaciju i postavlja gasne aparate sa ovlašćenim izvođačem radova, pravnim licem sa licencom za izvođenje radova

11. Investitor formira komisiju za tehnički prijem

12. Investitor podnosi zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, uz zahtev dostavlja svu dokumentaciju Opštini - uslužni centar

13. Investitor dostavlja Upotrebnu dozvolu distributeru uz dozvolu prilaže i kopije projektno tehničke dokumentacije i izveštaj komisije za tehnički prijem

14. Izlazak komisije distributera za pregled novoizgrađenog gasovodnog objekta i UGI radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za puštanje gasa za probni rad

15. Ugovaranje prodaje gasa između Investitora i Distributera

16. Popunjavanje zahteva za prvo puštanje prirodnog gasa u UGI investitora

Izgradnja distributivne gasne mreže je započeta 1989. godine izradom projekta gasifikacije naselja Ade po kome je gasifikacija podeljena na 4 etape - proširivanjem gasne mreže od glavne merno-regulacione stanice kod HK „POTISJA” prema gradu. Distibuciona mreža počinje od glavne merno-regulacione stanice koja se nalazi kod preduzeća HK „POTISJE”. Glavni vod prečnika Ø160 mm se proteže ulicama Prvomajska, Marka Oreškovića, Vuka Karadžića, Lenjinova, Dimitrija Tucovića, Maršala Tita i Petra Drapšina.

Sa glavnog voda dalje se razgranava mreža sa prečnicima PE cevi Ø90, Ø63, Ø32, Ø20 mm do krajnjih potrošača.

Radni pritisak u distributivnoj gasnoj mreži je 1 bar.

Pregled gasnih uređaja za domaćinstvo

Gasni kotlovi na dimnjak (od 9-28KW)

Ovi uređaji su namenjeni za povezivanje na već postojeći ili novoizgrađeni dimnjak za odvod produkta sagorevanja.

Za nesmetani rad ovih kotlova potrebno je u prostoriji gde se kotao nalazi obezbediti dovoljnu količinu vazduha za sagorevanje prirodnog zenog gasa (4m3/KW)

Osnovna mana im je što je ugradnja ovih uređaja uslovljena blizinom dimnjaka.

Pomenuti kotlovi se nude u sledećim izvedbama:

 • Samo za centralno grejanja
 • Kombinovani - postoji mogućnost dobijanja santarne tople vode i priključivanja centralnog grejanja.

Gasni kotlovi - fasadni

Ovi uređaji su namenjeni za ugradnju u svim prostorijama gotovo bez ikakvog ograničenja s obzirom na to da raspolažu sa sopstvenim sistemom cevi za odvod produkta sagorevanja. Pomoću jednog ventilatora usisavaju vazduh sa spolja i pomoću jedne kombinovane cevi (cev u cevi) izbacuju produkte sagorevanja u atmosferu. Dimnjak znači nije potreban stoga ovi kotlovi su nešto skuplji od običnih ali je njihova primena ekonomična pogotovu ako se nude u sledećim izvedbama:

 • Samo centralno grejanje
 • Kombinovani - postoji mogućnost dobijanja sanitarne tople vode i priključivanja centralnog grejanja.

Gasni kotolovi (od 15-90KW)

Pogodni su za ugradnju u postojeće kotlarnice gde već postoji kotao za centralno grejanja, cirkulaciona pumpa iekspanziona posuda. Ovi kotlovi se montiraju na pod kotlarnice.

Gasne peći

Ove peći se izrađuju u izvedbama od 2,5-7 KW po sledećem:

 • Na dimnjak
 • Fasadni (parapetni)

Pogodni su za rešavanje lokalnog grejanja pojedinačnih prostorija ukoliko u kući ne postoji centralno grejanja.

Gasni štednjaci

Većina onih štednjaka koji su podešeni za propan-butan gas sa minimalnim servisiranjem se mogu podesiti za prirodni zemni gas (zamenom dizne).

 Za svu stručnu pomoć oko postupka uvođenja gasa, izbora načina grejanja, položaja kotla, izbora kotla, itd. možete se obratiti distributeru prirodnog zemnog gasa JKP „Standard” Ada, na telefonski broj 024/852-012.

Najnovije vesti

26 april 2021
30 mart 2021

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Najnovije vesti

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.