JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Satnina traktora    
radnim danima Čas 3.116,33 10,00 3.427,96
državnim praznikom i danima nedeljnih odmora Čas 3.116,33 10,00 3.427,96
noćni rad radnim danima Čas 3.116,33 10,00 3.427,96
noćni rad državn.praznikom i danima nedelj.odmora Čas 3.116,33 10,00 3.427,96
Satnina komunalnog traktora    
radnim danima Čas 3.056,69 10,00 3.362,36
državnim praznikom i danima nedeljnih odmora Čas 3.056,69 10,00 3.362,36
noćni rad radnim danima Čas 3.056,69 10,00 3.362,36
noćni rad državn.praznikom i danima nedelj.odmora Čas 3.056,69 10,00 3.362,36
Satnina specijalnog vozila sa plugom    
radnim danima Čas 5.412,57 10,00 5.953,83
državnim praznikom i danima nedeljnih odmora Čas 5.412,57 10,00 5.953,83
noćni rad radnim danima Čas 5.412,57 10,00 5.953,83
noćni rad državn.praznikom i danima nedelj.odmora Čas 5.412,57 10,00 5.953,83
Satnina radne snage    
radnim danima Čas 943,82 10,00 1.038,20
državnim praznikom i danima nedeljnih odmora Čas 1.454,92 10,00 1.600,41
noćni rad radnim danima Čas 1.310,04 10,00 1.441,04
noćni rad državn.praznikom i danima nedelj.odmora Čas 1.795,82 10,00 1.975,40

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Naknada (zakup) neizgrađenog građevinskog zemljišta m2/mesec 93,93 20,00 112,72
Naknada za overu projektne dokumentacije Kom 1.116,66 20,00 1.340,00
Naknada za izdavanje saglasnosti - potvrde brisovne dozvole Kom 840,83 20,00 1.009,00
Naknada za izdavanje povrde - oslobađanje od plaćanja smeća Kom 83,33 20,00 100,00
Naknada za priključak na gradski vodovod :    
domaćinstvo Kom 3.142,62 20,00 3.771,14
privreda Kom 31.426,18 20,00 37.711,42
Naknada za izdavanje potvrde tehničke uslovi za vodovod, kanalizacije i gasnu mrežu Kom 5.100,00 20,00  6.120,00

 

Naziv J. m. Cena za 1. godinu PDV Cena sa PDV
Pokriveni stolovi 2m/god 9.723,66 20,00 11.668,39
Nepokriveni stolovi 2m/god 9.306,93 20,00 11.168,31
Ostali prodajni prostor 2m/god 7.223,29 20,00 8.667,95
Ostali pokriveni prodajni prostor 2m/god 8.334,57 20,00 10.001,48

 

Naziv J. m. 1/2 godine PDV Cena sa PDV
Pokriveni stolovi 2m/god 6.250,93 20,00 7.501,11
Nepokriveni stolovi 2m/god  5.556,375 20,00 6.667,65
Ostali prodajni prostor 2m/god  4.861,825 20,00 5.834,19
Ostali pokriveni prodajni prostor 2m/god 5.139,65  20,00 6.167,58

 

Naziv J. m. 1/2 godine PDV Cena sa PDV
Pokriveni stolovi 2m/god 7.778,93 20,00 9.334,71
Stolovi ispod nadstrešnice 2m/god 7.778,93 20,00 9.334,71
Ostali prodajni prostor 2m/god 5.556,38 20,00 6.667,65
Prodaja sa kamiona 3,5m 6.250,93 20,00 7.501,11
Prodaja sa putničkih kola 2,5m 5.556,38 20,00 6.667,65
Prodajna mesta ispod nastrešnice 2m/god 6.945,48 20,00 8.334,58

Naziv J. m. Cena za 1. godinu PDV Cena sa PDV
Pokriveni stolovi 2m/god 7.778,43 20,00 9.334,11
Nepokriveni stolovi 2m/god 6.945,48 20,00 8.334,58
Ostali prodajni prostor 2m/god 6.667,65 20,00 8.001,18
Ostali pokriveni prodajni prostor 2m/god 7.640,01 20,00 9.168,01

 

Naziv J. m. Cena za 1. godinu PDV Cena sa PDV
Pokriveni stolovi 2m/god 11.807,30 20,00 14.168,76
Stolovi ispod nadstrešnice 2m/god 11.807,30 20,00 14.168,76
Ostali prodajni prostor 2m/god 8.334,57 20,00 10.001,48
Prodaja sa kamiona 3,5m 9.723,66 20,00 11.668,39
Prodaja sa putničkih kola 2,5m 8.334,57 20,00 10.001,48
Prodaja mesta ispod nadstrešnice 2m/god 11.112,76 20,00 13.335,31

Naziv J. m. 1/2 godine
PDV Cena sa PDV
Pokriveni stolovi 2m/god 5.556,375 20,00 6.667,65
Nepokriveni stolovi 2m/god 3.889,47 20,00 4.667,36
Ostali prodajni prostor 2m/god 4.167,275 20,00 5.000,73
Ostali pokriveni prodajni prostor 2m/god 4.306,18 20,00 5.167,42

 

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Sto slobodan 2m 225,00 20,00 270,00
Sto rezervisan 2m 58,33 20,00 70,00
Prodajni prostor slobodan 2m 183,33 20,00 220,00
Prodajni prostor rezervisan 2m 50,00 20,00 60,00
Parkiranje vozila / 41,67 20,00 50,00

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Popravka vodovodne instalacije Čas 716,42 20,00 859,70
Hitne intervencije Čas 1.074,64 20,00 1.289,57
Čišćenje kanalizacije (izlazak dva radnika) Čas 2.089,51 20,00 2.507,41
Zidarski radovi Čas 716,42 20,00 859,70
Završni radovi u građevinarstvu Čas 716,42 20,00 859,70
Pomoćni zidarski radovi Čas 537,01 20,00 644,41
Ostali radovi Čas 716,42 20,00 859,70
Očitavanje vodomera i gasomera - po narudžbi Kom 963,96 20,00 1.156,75
Izlazak po kvaru (sa korišćenjem servisnog vozila) Po izlasku 567,00 20,00 680,40
Pripremno - završni radovi (sa korišć.servisnog vozila) Po izlasku 1.048,95 20,00 1.258,74
Čišćenje javnih površina-čl.23 tačka 18 Čas 475,01 10,00 522,51
Uređenje zelenih površina-čl.23 tačka 19 Čas 665,02 10,00 731,52
Isključenje i ponovo uključenje vodov. i gasov.mreže zbog nepl. Kom 6.044,79 20,00 7.253,75
Postavljanje reklamnih tabli na objekte u vl.JKP"STANDARD" (odnosi se na period od 5 god.) Kom  3.237,37  20,00  3.884,84
Privremeno postavljanje - izdavanje saobraćajnih znakova (privremeno pozamljivanje) Kom  2.613,79  20,00  3.136,55
Ugradnja vodomera po narudžbi 4" Kom 10.810,60 20,00 12.972,72
Ugradnja vodomera po narudžbi 2" Kom 6.408,42 20,00 7.690,10
Ugradnja vodomera po narudžbi 6/4" Kom 4.696,87 20,00 5.636,24
Ugradnja vodomera po narudžbi 5/4" Kom 4.391,69 20,00 5.270,03
Ugradnja vodomera po narudžbi 1" Kom 3.290,45 20,00 3.948,54
Ugradnja vodomera po narudžbi 3/4" i 1/2 " Kom 2.202,48 20,00 2.642,98
Iskop.kanal.rova 0.8 x 0.4 i zatrpavanje rova sa nabijanjem m 814,13 20,00 976,96
Ručni iskop zemlje m3 1.620,41 20,00 1.944,49
Izrada šahta sa poklopcem Kom 16.221,87 20,00 19.466,24

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Smećar Čas 4.696,87 20,00 5.636,24
Smećar Km 296,52 20,00 355,82
Kontejneraš Čas 3.073,31 20,00 3.687,97
Kontejneraš Km 196,26 20,00 235,51
Cisterna Čas 3.323,80 20,00 3.988,56
Cisterna Km 207,77 20,00 249,32

 

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Satnina buldožera Čas 6.441,40 20,00 7.729,68
Satnina SKIP-a, rovokopača Čas 4.294,27 20,00 5.153,12
Satnina komunalnog traktora Čas 1.878,75 20,00 2.254,50
Satnina motorne testere Čas 1.610,36 20,00 1.932,43
Satnina traktora Čas 2.042,77 20,00 2.451,32
Satnina trimera za živog ogradu Čas 1.610,36 20,00 1.932,43
Korišćenje servisnog i putničkog automobila Km 106,46 20,00 127,75
Satnina motorne kose - čistača Čas 790,15 20,00 948,18

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Prva kategorija m2/mesec 350,84 20,00 421,01
Druga kategorija m2/mesec 228,50 20,00 274,20
Treća kategorija m2/mesec 212,91 20,00 255,49
Četvrta kategorija m2/mesec 167,51 20,00 201,01
Peta kategrija m2/mesec 129,92 20,00 155,90
Šesta kategorija - magacinski prostor m2/mesec 175,42 20,00 210,50
4,00 EU a PDV-om po m2 na dan fakturisanja po kupovnom kursu NBS    
2,00 EU a PDV-om po m2 na dan fakturisanja po kupovnom kursu NBS    

 

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Iznošenja otpadnih voda iz stambenih prostorija tura 2.140,00 10,00 2.354,00
Iznošenja otpadnih voda iz stambenih prostorija 1/2 ture 1.100,00 10,00 1.210,00
Iznošenja otpadnih voda iz stambenih blokova Mesec 77,00 10,00 84,70
Iznošenja otpadnih voda iz stambenih zgrada - za poslovni prostor Mesec 234,69 10,00 258,16
Iznošenje otpadnih voda iz poslovnih i radnih prostorija Tura 6.419,85 10,00 7.061,84
Iznošenje otpadnih voda iz poslovnih i radnih prostorija 1/2 ture 3.002,05 10,00 3.302,26
Deponovanje otpadnih voda bez odvoženja Tura 185,19 10,00 203,71
Korišćenje fekalne kanalizacione mreže - domaćinstva m3 37,00 10,00 40,70
Korišćenje fekalne kanalizacione mreže - preduzeća i druga pravna lica m3 116,19 10,00 127,81
Korišćenje fekalne kanalizacione mreže - ustanove m3 37,00 10,00 40,70
Upuštanje kišnice u fekalnu kanalizacionu mrežu - domaćinstva * 31,94 10,00 35,00
Upuštanje kišnice u fekalnu kanalizacionu mrežu - privreda * 116,19 10,00 127,81
* na 100 m2 građevinskog zemljišta računa se 1 m3 utrošene vode

 

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Iznošenje otpadaka iz stambenih prostorija Tura 2.231,81 10,00 2.455,00
Iznošenje otpadaka iz poslovnih i radnih prostostorija kontenerom od 5 m3 5 m3 7.772,73 10,00 8.550,00
Iznošenje otpadaka iz poslovnih i radnih prostostorija 1 m3 1.554,55 10,00 1.710,00
Privr. dep. industrijskih otpad. bez odvoženja kamion - kontener Tura 2.231,48 10,00 2.454,63
Privr. dep. industrijskih otpad. bez odvoženja traktor prikolicom Tura 2.231,48 10,00 2.454,63
Privr.dep.otpada bez odvoženja - prikolica, kamion, kont. Tura 601,85 10,00 662,00
Privr.dep.otpada bez odvoženja - spediter, kamionet Tura 296,29 10,00 326,00
Privr.dep.otpada bez odvoženja - prikolica uz put. auto Tura 140,00 10,00 154,00

Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Cena iznošenja otpadaka iz domaćinstva din/mesec 421,84 10,00 464,00
Cena iznošenja otpadaka iz stambenih blokova din/mesec 210,91 10,00 232,00
Cena iznošenja otpadaka iz poslovnih i radnih prostorija din/mesecc 963,64 10,00 1.060,00
Cena iznošenja otpadaka iz poslovnih i radnih prostorija m2/mesec 9,55 10,00 10,51

 

Naziv J. m. Cena

Stopa PDV-a

Cena sa PDV-om

Građani (potrošnja do 20 m3) m3 37,00 10,00 40,70
Preduzeća i druga pravna lica m3 116,19 10,00 127,81
Ustanove m3 37,00 10,00 40,70

Na osnovu Odluke o snabdevanju vodom, koju je donela Skupštine opštine Ada na svojoj sednici koja je održana dana 13. juna 2017. godine, član 46., u kojem stoji: ,,U cilju racionalizacije potrošnje domaćinstva čija mesečna potrošnja vode premašuje 20 m3 za svaku količinu potrošene vode od 20 - 25 m3 po domaćinstvu plaćaju po duploj ceni, a za svaku količinu utrošene vode preko 25 m3 voda se plaća po četvorostrukoj ceni vode koja je određena za domaćinstva.’ , JKP ,,Standard’’ Ada primenjuje skalu:

Naziv J. m. Cena Stopa PDV-a Cena sa PDV-om
Građani (potrošnja do 20 m3) m3 37,00 10,00 40,70
Građani (potrošnja od 21 m3 do 25 m3) m3 74,00 10,00 81,40
Građani (potrošnja preko 26 m3) m3 148,00 10,00 162,80

 

Naziv J. m.
Cena Stopa PDV-a Cena sa PDV-om
Priključivanje kućnog gasnog regulativnog seta(sklapanje ugovora, ponovni priključak nakon mirovanja...) Dom 2.119,04 20,00 2.542,85
Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka:        
G-2,5   84.850,00 20,00  101.820,00
G-4   86.010,00 20,00  103.212,00
G-6   90.810,00 20,00  108.972,00
Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključa:        
G-2,5   67.880,00 20,00 81.456,00
G-4   68.808,00 20,00  82.569,6
G-6   72.648,00 20,00  87.177,6
Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti    1.309,00 20,00  1.570,8
Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka:        
G-2,5   2.701,00 20,00  3.241,2
G-4   4.052,00 20,00  4.862,4
G-6   6.753,00 20,00  8.103,6

 

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Najnovije vesti

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.