JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

JKP „Standard” Ada obavlja poslove održavanja zelenih i javnih i površina na teritoriji Opštine Ada.

Zelene površine

Pod poslovima održavanja javnih površina podrazumeva se sezonska sadnja cveća, drveća, održavanje cvetnih leja, košenje trave, održavanje parkova, orezivanje raznog ukrasnog rastinja, orezivanje granja drveća, vađenje starog drveća, i slično.

Javne površine

U sklopu održava javnih površina JKP „Standard” Ada vrši održavanje semofora, održavanje javne rasvete, održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije, čišćenja trotoara, pražnjenja kanti za smeće, čišćenje bankina pored puta i slično.

Takođe pružamo naše usluge i trećim licima, po zvaničnom cenovniku.

 

U okviru projekta „Veliko spremanje Srbije 2012”, u subotu, 9 juna, 2012. godine Javno komunalno preduzeće „Standard” Ada sprovelo je akciju čišćenja, prikupljanja, odvoženja smeća i uređenja zelenih površina na tri lokacije:

U okviru projekta „SELEKCIJA OTPADA U SLUŽBI ZAŠTITE PRIRODE” koji sufinansiraju: Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Opština Ada i Jkp „Standard” nastavlja se sa podelom tipskih kanti za smeće građanima naseljenog mesta Ada. Projekat ima za cilj razvoj sistema primarne selekcije otpada na samom mestu nastanka, tj. u domaćinstvima.

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.