JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Naziv J. m. Cena

Stopa PDV-a

Cena sa PDV-om

Građani (potrošnja do 20 m3) m3 37,00 10,00 40,70
Preduzeća i druga pravna lica m3 116,19 10,00 127,81
Ustanove m3 37,00 10,00 40,70

Na osnovu Odluke o snabdevanju vodom, koju je donela Skupštine opštine Ada na svojoj sednici koja je održana dana 13. juna 2017. godine, član 46., u kojem stoji: ,,U cilju racionalizacije potrošnje domaćinstva čija mesečna potrošnja vode premašuje 20 m3 za svaku količinu potrošene vode od 20 - 25 m3 po domaćinstvu plaćaju po duploj ceni, a za svaku količinu utrošene vode preko 25 m3 voda se plaća po četvorostrukoj ceni vode koja je određena za domaćinstva.’ , JKP ,,Standard’’ Ada primenjuje skalu:

Naziv J. m. Cena Stopa PDV-a Cena sa PDV-om
Građani (potrošnja do 20 m3) m3 37,00 10,00 40,70
Građani (potrošnja od 21 m3 do 25 m3) m3 74,00 10,00 81,40
Građani (potrošnja preko 26 m3) m3 148,00 10,00 162,80

 

Naziv J. m.
Cena Stopa PDV-a Cena sa PDV-om
Priključivanje kućnog gasnog regulativnog seta(sklapanje ugovora, ponovni priključak nakon mirovanja...) Dom 2.119,04 20,00 2.542,85
Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka:        
G-2,5   87.450,00 20,00  104.940,00
G-4   92.785,00 20,00  111.342,00
G-6   95.855,00 20,00  115.026,00
Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeni sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključka:        
G-2,5   69.960,00 20,00 83.952,00
G-4   74.228,00 20,00  89.073,06
G-6   76.684,00 20,00  92.020,08
Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti:        
G-2,5   1.436,00 20,00 1.723,20
G-4   1.464,00 20,00 1.756,80
G-6   1.464,00 20,00 1.756,80
Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka:        
G-2,5   2.701,00 20,00  3.241,20
G-4   4.052,00 20,00  4.862,40
G-6   6.753,00 20,00  8.103,60

 

 

Svi građani ili pravna lica koji žele da priključe svoje objekte na gradsku vodovodnu mrežu treba da se obrate JKP „Standard“ Ada.

Predviđeni postupak sastoji se iz nekoliko koraka:

1. Korisnik koji želi da se priključi na gradsku vodovodnu mrežu potrebno je da podnese zahtev na propisanom obrascu (Obrazac DV-1 za fizička lica ili Obrazac DV-2 za pravna lica).

    Sve potrebne obrasce možete preuzeti na našem sajtu ili lično u JKP „Standard“ Ada, ulica 8. oktobar 1, ili na šalteru računovodstva u lici Lenjinaova broj 8.

2. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti u JKP „Standard“ Ada, 8. oktobra broj 1.

3. Posle prijema zahteva tehnička služba na terenu proverava mogućnost za priključenje.

4. JKP „Standard“ Ada izdaje kalkulaciju troškova i materijala za priključenje.

U kalkulaciju ulazi:

 • Naknada za priključenje
 • Materijal (cevi, ogrlica,...)
 • Naknada za izvođenje radova
 • Vodomer sa ventilima i ugradnjom
 • Dodatni radovi (po potrebi)

     Sve cene se određuju prema aktuelnom cenovniku JKP „Standard“ Ada

5. Šaht za vodomer može da izgradi podnosilac zahteva ili JKP „Standard“ Ada što se posebno naplaćuje po aktuelnom cenovniku.

    Šaht mora da odgovara tehničkim specifikacijama iz Odluke o javnom vodovdu opštine Ada.

6. Za domaćinstva postoji mogućnost plaćanja u šest mesečnih rata.

Kategorije priključaka

 • Kategorija I - do 4 bara - srednji pritisak - Distribucija

Kategorija I - podela prema nameni potrošnje:

 • Grupa I - domaćinstva
 • Grupa II - ostali

Podela prema kapacitetu - količini gasa:

 • Tipski priključak - kapacitet do 4m3/h - G-2,5; do 6m3/h-G- 4; do 10m3/h-G- 6
 • Individualni priključak - preko 10m3/h
 • Grupni priključak - 1 regulator, više merača (stambene zgrade)

Postupnost u dobijanju prirodnog gasa u objekat investitora

1. Popunjavanje pismenog zahtev vlasnika parcele i objekta za priključenje. Uz Zahtev je potrebno doneti sledeću dokumentaciju:

Za fizička lica:

 • kopiju plana parcele,
 • posedovni list
 • kopiju lične karte.

Za pravna lica:

 • kopiju plana parcele,
 • posedovni list
 • kopiju Rešenja Agencije za privredne registre (APR)

2. Razmatranje zahteva

3. Izdavanje rešenja - Odobrenje za priključenje (energetska saglasnost)

4. Ugovaranje izgradnje gasovodnog objekta sa JKP „Standard”- priključni gasovod i MRS

5. Dostavljanje potvrde o izvršenom plaćanju

6. Izrada priključka i MRS (radi JKP „Standard” Ada)

7. Investitor (budući kupac prirodnog gasa), izrađuje projektno - tehničku dokumentaciju sa ovlašćenim pravnim licem sa licencom za projektovanje

8. Investitor dostavlja projektno - tehničku dokumentaciju distributeru na saglasnost

9. Investitor ishoduje lokacijsku dozvolu i odobrenje za izgradnju u opštini

10. Investitor, izrađuje unutrašnju gasnu instalaciju i postavlja gasne aparate sa ovlašćenim izvođačem radova, pravnim licem sa licencom za izvođenje radova

11. Investitor formira komisiju za tehnički prijem

12. Investitor podnosi zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, uz zahtev dostavlja svu dokumentaciju Opštini - uslužni centar

13. Investitor dostavlja Upotrebnu dozvolu distributeru uz dozvolu prilaže i kopije projektno tehničke dokumentacije i izveštaj komisije za tehnički prijem

14. Izlazak komisije distributera za pregled novoizgrađenog gasovodnog objekta i UGI radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za puštanje gasa za probni rad

15. Ugovaranje prodaje gasa između Investitora i Distributera

16. Popunjavanje zahteva za prvo puštanje prirodnog gasa u UGI investitora

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Najnovije vesti

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.