JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Obaveštavaju se građani da zbog državnog praznika, JKP ,,Standard’’ Ada neće vršiti uslugu odnošenja smeća u četvrtak 15.02.2018. i u petak 16.02.2018. godine. Korisnicima kojima se tim danima odnosi smeće, usluga će biti pružena nedelju dana kasnije, u četvrtak 22.02.2018. odnosno u petak 23.02.2018. godine.

Korisnici kojima se kontejneri prazne po pozivu, moći će da se prijave za pražnjenje od ponedeljka 19.02.2018. godine.

U danima državnog praznika neće raditi blagajna preduzeća, deponija komunalnog otpada kao ni deponija građevinskog otpada.

Hvala na razumevanju!

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Učešćem na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Opštini Ada su odobrena sredstva za nabavku mehanizacije, i to: Poljske rotacione kosačice tpa WIRAX-165 i freze tipa PTF-145. Pomenuta mehanizacija dodeljena je na korišćenje JKP „Standard” Ada.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

U utorak 4-tog aprila 2017. godine, Udruženje komunalnih preduzeća iz Republike Mađarske na čelu sa predsednikom Tiborom Sarvašem, u Pečuju, povodom 30 godina svog aktivnog delovanja, održalo je svečanu sednicu na kojoj su pored članica ovog udruženja bili pozvani predstavnici nacionalnih i lokalnih državnih organa Republike Mađarske, kao i delegacije srodnih udruženja iz Slovačke, Rumunije, Poljske, Češke i Srbije.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Obaveštavaju se korisnici usluga JKP „Standard“ Ada, da zbog Uskršnjih praznika neće biti organizovanog odnošenja smeća u petak 14.04.2017. godine i ponedeljak 17.04.2017. godine.

Korisnici kojima se po programu rada ovim danima vrši usluga iznošenja smeća, biće usluženi u petak 21.04.2017. godine, odnosno u ponedeljak 24.04.2017. godine.

Hvala na razumevanju!

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Obaveštavaju se građani da zbog državnog praznika, JKP „Standard” Ada neće vršiti uslugu iznošenja smeća 15. i 16. februara 2017. godine (sreda i četvrtak).

Korisnicima kojima se tim danima iznosi smeće, usluga će biti izvršena 22. odnosno 23. februara 2017. godine (naredni sreda i četvrtak). Korisnicima kontejnera usluga će se vršiti od 17. februara 2017. godine.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

JKP „Standard” Ada obaveštava građane da zbog državnog praznika blagajna preduzeća neće raditi 02.01.2017. (ponedeljak) i 03.01.2017. (utorak).

Takođe neće se vršiti usluga iznošenja otpada 02.01.2017. (ponedeljak) i 03.01.2017. (utorak). Građani kojima se otpad prikuplja tim danima, usluga iznošenja otpada biće izvršena 09.01.2017. (ponedeljak), odnosno 10.01.2017. (utorak). Korisnicima kojima se kontejneri prazne po pozivu, otpad će se iznositi od 04.01.2017. (sreda).

U nedelju 01.01.2017. neće se održati pijaca u Molu.

Zahvaljujemo se na razumevanju i želimo Vam srećne praznike!

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

JKP „Standard” Ada obaveštava cenjene korisnike da neće vršiti uslugu iznošenja otpada dana 1.11.2016. (utorak) zbog verskog praznika, kao ni 11.11.2016. (petak) zbog državnog praznika.

Korisnicima kojima se tim danima sakuplja otpad, usluga će biti izvršena kroz sedam dana, to jest 8.11.2016. (utorak), odnosno 18.11.2016.(petak).

Korisnicima kojima se otpad iznosi kontejnerima, usluga će biti vršena narednih dana posle praznika.

Iznošenje baštenskog otpada prema Programu održavanja čistoće javnih površina, JKP „Standard” Ada vrši svake poslednje nedelje u mesecu, u periodu od početka marta do kraja novembra svake godine.

Hvala na razumevanju!

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Mole se cenjeni korisnici da izmire svoje dospele obaveze, za komunalne usluge, prema JKP „Standard” Ada. U protivnom bićemo primorani da ukinemo mogućnost korišćenja naših usluga, a svoja potraživanja naplatimo prinudnim putem!

Korisnicima koji imaju veći dug spremni smo da ponudimo izmirenje istog u više mesečnih rata. Za ostvarivanje ove pogodnosti potrebno je da se obratite pravnoj službi JKP „Standard” Ada, ulica 8. oktobra broj 1.

Redovnim izmirivanjem svojih obaveza doprinosite urednom i efikasnom funkcionisanju komunalnog servisa naše opštine.

Hvala na razumevanju

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

U skladu sa potrebama, a na osnovu člana 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/05, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), člana 21 stav 1, tačka 8 Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ Ada - prečišćeni tekst („Službeni list opštine Ada“, 30/2014), člana 46 stav 1, tačka 8 i člana 50 alineja 1, Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ Ada, direktor JKP „Standard“ Ada dana 20.11.2015. godine doneo je „PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u JKP „Standard“ Ada.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

U skladu sa odlukom Nadzornog odbora, broj:59/JKP-23-5 od 29.05.2015. godine, JKP ,,Standard'' Ada je na račun osnivača, Skupštine Opštine Ada, dana 27.10.2015. godine, uplatilo sredstva u iznosu od 1.112.199,20 RSD (milionstodvanaesthiljadastodevedesetdevetdinara i dvadeset para).

Navedena sredstva predstavljaju deo ostvarene dobiti preduzeća po finansijskom izveštaju za 2014. godinu.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisan je konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

JKP „Standard” Ada upozorava cenjene korisnike da zasada nepoznate osobe koja se lažno predstavljaju kao radnici JKP „Standard” Ada neovlašćeno nude građanima da za određenu svotu novca izvrše zamenu - baždarenje vodomera.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Udruženja komunalnih preduzeća iz Republike Mađarske koja su bila u studijskoj poseti našoj zemlji, u ponedeljak 29. juna 2015. godine, učestvovala su, uz aktivno učešće predstvnika JKP „Standard” Ada, na sastanku pod nazivom „Susret partnera“ u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Skupština opštine Ada, na sednici održanoj 23.juna 2015.godine, donela je odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja sa izveštajem nezavisnog revizora i Izveštaja o poslovanju za 2014.godinu kao i Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u 2014.godini JKP „Standard” Ada.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

U sklopu sprovođenja programa za smanjenje broja nezaposlenih koji finansira pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a sprovodi ga u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, u JKP,,Standard'' Ada priliku da obavi stručnu praksu i stekne neophodna znanja i iskustva za polaganje stručnog ispita dobilo je dva mlada, obrazovana stručnjaka - sa SSS (u trajanju od 6 meseci) i sa VSS (u trajanju od 12 meseci). 

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Na svečanosti održanoj u svečanoj sali SO Kikinda dana 05.03.2015. godine, JKP „Standard”-u i direktoru Milanu Popovu, uručeno je društveno priznanje POVELJA „Kapetan Miša Anastasijević” u kategoriji „Najbolje komunalno preduzeće u regionu''.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Predstavnici JKP „Standard” Ada uzeli su učešće na Nacionalnoj konferenciji o upravljanju čvrstim otpadom koja je bila održana od 18-20. marta 2015. godine na Borskom jezeru. Na konferenciji su učestvovali predstavnici Javnih komunalnih preduzeća iz cele zemlje, proizvođači komunalne opreme kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. 

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisan je konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica.

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Obaveštavaju se korisnici koji imaju neizmirene obaveze da sa JKP „Standard” mogu sklopiti sporazum o reprogramiranju dugova na period od 3 ili 6 meseci.

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.