JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Saopštenje – vodosnabdevanje

Poštovani građani! Osetili smo potrebu da vam se obratimo i iznesemo informacije i činjenice o trenutnom stanju vodosnabdevanja i kvalitetu pijaće vode na teritoriji opštine Ada.

Javni vodovod u opštini Ada je počeo da funkcioniše početkom devedesetih godina prošlog veka. Potreba za formiranjem centralnog sistema vodosnabdevanja prouzrokovana je učestalim problemima vezanim za funkcionalnost mikrovodovoda (pad statičkog nivoa izdanskih voda, dotrajalost infrastrukture, nemogućnost obezbeđenja zone sanitarne zaštite, peskarenje bunara itd.).

Od tada lokalna samouprava opštine Ada i JKP,,Standard’’neprestano investiraju u javni vodovod sa ciljem da se vodosnabdevanje stanovništva konstantno unapređuje. Izbušeni su bunari na izvorištu „Novi vodozahvat“,između naselja Ada i Mol, od kojih je treći bunar pušten u eksploataciju 2015-te godine. Tada su prestali da se koriste pomoćni bunari, u naseljima Ada i Mol, koji nisu zadovoljavali zahteve za zonama sanitarne zaštite. Pušten je u rad novi sistem za dezinfekciju vode za piće na bazi mešovitog dezinfektanta (OksiHLOROGEN), a izgrađen je i sistem automatizacije i daljinskog nadzora bunara. U zadnjih nekoliko godina konstantno se vrši zamena starih cevovoda distributivne mreže. Takođe pušteni su u rad i novi bunari u naseljima Utrine, Obornjača i Sterijino.

U toku ove godine izrađeni su projekti za zamenu transformatora na izvorištu „Novi vodozahvat“, za ugradnju agregata i adaptaciju elektroinstalacija na bunarima, što će poboljšati sigurnost vodosnabdevanja, odnosno za rekonstrukciju delova sekundarne vodovodne mreže, što će smanjiti gubitke i pozitivno uticati na kvalitet vode. Implementacija ovih projekata se očekuje u skorije vreme.

Planiranje ovih investicija je u skladu sa koncepcijom vodosnabdevanja koja predviđa i izgradnju fabrike vode. Fabrika vode je neophodna da bi se zadovoljile granične vrednosti Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, br. 42/98, 44/99, /19), koji propisuje maksimalne dozvoljene vrednosti za mikrobiološke, fizičke, fizičko-hemijske, hemijske i radiološke osobine vode za piće. Na osnovu mikrobioloških analiza voda je higijenski ispravna, međutim na osnovu hemijske analize neki parametri prekoračuju maksimalno dozvoljene koncentracije propisane Pravilnikom. Ovi parametri su: boja, elektroprovodljivost, oksidabilnost i arsen, u nekim slučajevima, amonijak i gvožđe. Hemijski sastav vode je uslovljen geološkim prilikama vodonosnog sloja izvorišta vodosnabdevanja, zbog toga bez izgrađene fabrike vode ne mogu se zadovoljiti Pravilnikom propisane granične koncentracije.

Naglašavamo da su hidrogeološke prilike Vojvodine takve da, u oko 85% opština, kvalitet vode za piće ne odgovara Pravilniku. Međutim, upoređivanjem vrednosti maksimalnih dozvoljenih koncentracija propisanih našim pravilnikom i Direktivom EU utvrđeno je da kod dosta parametara naš pravilnik ima strožije definisane vrednosti. Tako da od fizičko-hemijskih elemenata jedino arsen predstavlja određeni rizik. Hemijski sastav vode se nije menjao, pošto je vodonosni sloj izvorišta (dubina od 100-150m) relativno dobro zaštićen od uticaja površinskih zagađenja, tako da se voda sličnog mineralnog sastava pije već decenijama unazad u opštini. Pravilnici i maksimalno dopuštene koncentracije se menjaju. Na primer Svetska zdravstvena organizacija 1958-e godine graničnu vrednost za arsen je preporučila na 0,2mg/l, 1963-e je izmenila na 0,05mg/l, a 1993-e na 0,01mg/l. Ova preporuka se manifestuje i u pravilnicima Republike Srbije.

Lokalna samouprava i JKP ,,Standard’’ već nekoliko godina unazad rade na pronalaženju rešenja i za problem arsena: vršen je JAR testing 2016-e godine, a prošle godine inicijalno pilotiranje na vodi izvorišta „Novi vodozahvat“. Ova testiranja služe za pronalaženje optimalne tehnologije za prečišćavanje vode. U toku je izrada projekta i, paralelno s tim, definisanje izvora finansiranja za izgradnju fabrike vode ali, zbog obima investicije (koja će biti jedna od najvećih u opštini Ada), i složenosti tehnologije prečišćavanja vode za implementaciju ovog poduhvata potrebno je vreme. Puštanje u funkciju samog objekta, to jest fabrike vode, nije realno očekivati pre kraja 2020. godine.

Kvalitet vode u sistemu vodosnabdevanja se redovno prati u skladu sa Pravilnikom: mesečno dva puta uzima se po šest uzoraka vode (izvorište i dodatne tačke na vodovodnoj mreži), u Adi i Molu, odnosno po tri uzorka u naseljima Utrine, Obornjača i Sterijino mesečno. Mikrobiološke neispravnosti koje se javljaju u manje od 5% uzoraka, na godišnjem nivou, su lokalnog karaktera. To znači da ako je jedan uzorak neispravan u jednom ciklusu uzorkovanja ne znači da je u celoj opštini mikrobiološki neispravna voda već je, na mestu uzorkovanja, došlo do neispravnosti kojoj je, u 99% slučajeva, uzrok nehigijena na slavini ili ustajala voda u cevima. Mnogo godina unazad na izvorištu vodosnabdevanja, nakon dezinfekcije, nije bilo mikrobiološki neispravne analize vode koja bi bila stvarna pretnja po zdravlje stanovništva.

Analizu kvaliteta vode za piće vrši Zavod za javno zdravlje Kikinda, koji rezultate prosleđuje ostalim institucijama nadležnim za nadzor objekata javnog vodosnabdevanja: Sanitarnoj inspekciji, Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ itd. Nakon analize rezultata nadležni organ može da donese odluku o zabrani korišćenja vode za piće i naloži opštini odnosno upravljaču vodosnabdevanjem, u ovom slučaju JKP ,,Standard’’, da obavesti građane o ovoj zabrani. Do sada nije stigao nalog za zabranu korišćenja vode za piće za vodovode kojima upravlja JKP ,,Standard’’.

Informacije o kvalitetu vode svaki građanin opštine lično može da dobije od stručne službe JKP ,,Standard’’ nakon usklađivanja termina za sastanak sa odgovornim licima u preduzeću.

Na kraju, izvinjavamo se što smo ovo saopštenje objavili kasnije od očekivanog, međutim svesni smo ozbiljnosti ove teme i budite sigurni da ukoliko opština Ada dobije zabranu upotrebe pijaće vode blagovremeno ćemo obavestiti građane opštine. Isto tako treba da znate da bez obzira na postojanje mogućnosti zabrane, opština Ada intenzivno radi na izgradnji fabrike vode.

S poštovanjem, Zoltan Bilicki Predsednik opštine Ada

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Najnovije vesti

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.