JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Postupak za priključenje na gasovdodnu mrežu

Kategorije priključaka

 • Kategorija I - do 4 bara - srednji pritisak - Distribucija

Kategorija I - podela prema nameni potrošnje:

 • Grupa I - domaćinstva
 • Grupa II - ostali

Podela prema kapacitetu - količini gasa:

 • Tipski priključak - kapacitet do 4m3/h - G-2,5; do 6m3/h-G- 4; do 10m3/h-G- 6
 • Individualni priključak - preko 10m3/h
 • Grupni priključak - 1 regulator, više merača (stambene zgrade)

Postupnost u dobijanju prirodnog gasa u objekat investitora

1. Popunjavanje pismenog zahtev vlasnika parcele i objekta za priključenje. Uz Zahtev je potrebno doneti sledeću dokumentaciju:

Za fizička lica:

 • kopiju plana parcele,
 • posedovni list
 • kopiju lične karte.

Za pravna lica:

 • kopiju plana parcele,
 • posedovni list
 • kopiju Rešenja Agencije za privredne registre (APR)

2. Razmatranje zahteva

3. Izdavanje rešenja - Odobrenje za priključenje (energetska saglasnost)

4. Ugovaranje izgradnje gasovodnog objekta sa JKP „Standard”- priključni gasovod i MRS

5. Dostavljanje potvrde o izvršenom plaćanju

6. Izrada priključka i MRS (radi JKP „Standard” Ada)

7. Investitor (budući kupac prirodnog gasa), izrađuje projektno - tehničku dokumentaciju sa ovlašćenim pravnim licem sa licencom za projektovanje

8. Investitor dostavlja projektno - tehničku dokumentaciju distributeru na saglasnost

9. Investitor ishoduje lokacijsku dozvolu i odobrenje za izgradnju u opštini

10. Investitor, izrađuje unutrašnju gasnu instalaciju i postavlja gasne aparate sa ovlašćenim izvođačem radova, pravnim licem sa licencom za izvođenje radova

11. Investitor formira komisiju za tehnički prijem

12. Investitor podnosi zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, uz zahtev dostavlja svu dokumentaciju Opštini - uslužni centar

13. Investitor dostavlja Upotrebnu dozvolu distributeru uz dozvolu prilaže i kopije projektno tehničke dokumentacije i izveštaj komisije za tehnički prijem

14. Izlazak komisije distributera za pregled novoizgrađenog gasovodnog objekta i UGI radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za puštanje gasa za probni rad

15. Ugovaranje prodaje gasa između Investitora i Distributera

16. Popunjavanje zahteva za prvo puštanje prirodnog gasa u UGI investitora

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Najnovije vesti

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.