JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Postupak za ugradnju vodomera

Svi građani ili pravna lica koji žele da ugrade vodomer treba da se obrate JKP „Standard“ Ada.

Predviđeni postupak sastoji se iz nekoliko koraka:

1. Korisnik koji želi da ugradi vodomer potrebno je da podnese zahtev na propisanom obrascu (Obrazac DV-3 za fizička lica ili Obrazac DV-4 za pravna lica).
Sve potrebne obrasce možete preuzeti na našem sajtu ili lično u JKP „Standard“ Ada, ulica 8. oktobar 1, ili na šalteru računovodstva u ulici Lenjinova broj 8.

2. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti u JKP „Standard“ Ada, 8. oktobra broj 1.

3. Posle prijema zahteva tehnička služba na terenu proverava mogućnost za ugradnju vodomera.

4. Šaht za vodomer može da izgradi podnosilac zahteva ili JKP „Standard“ Ada što se posebno naplaćuje po aktuelnom cenovniku.

    Šaht mora da odgovara tehničkim specifikacijama iz Odluke o javnom vodovdu opštine Ada.

5. U cenu ugradnje vodomera je uračunato:

  • Naknada za izvođenje radova
  • Vodomer sa ventilima i ugradnjom
  • Dodatni radovi (po potrebi)

    Sve cene se određuju prema aktuelnom cenovniku JKP „Standard“ Ada.

6. Za domaćinstva postoji mogućnost plaćanja u šest mesečnih rata.

Izgradnja šahta za vodomer

Spoljašnji izgled vodomernog šahta

Izgled poklopca vodomernog šahta

Unutrašnji izgled vodomernog šahta

Dubina šahta za novoizgrađeni priključak 95cm

Dimenzije vodomernog šahta 80cm X 80cm

Skica

  
© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.