Centar Mola

JKP „Standard” Ada, obaveštava građane da će 31. oktobra 2016. godine, pijačni objekti u Adi, radi Cvetne pijace, raditi u redovnom radnom vremenu, čime će se omogućiti prodaja cveća za Dan mrtvih i Svih svetih.

Detaljnije informacije mogu dobiti na telefon 024-851-834

JKP „Standard” obaveštava svoje korisnike da se jesenje očitavanje vodomera vrši od 17. do 28. oktobra. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere i da očiste šaht, odnosno da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje.

Hvala na razumevanju!

JKP „Standard” Ada moli sve korisnike koji su priključeni na fekalnu kanalizacionu mrežu, bilo izvođenjem priključka od strane JKP „Standard” Ada, bilo u sopstvenoj izvedbi u ranijem periodu a koji nemaju sklopljen ugovor o korišćenju fekalne kanalizacije da se jave u prostorije JKP „Standard” Ada, ulica 8. oktobra broj 1. svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova.

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete u prostorije JKP „Standard” Ada molimo Vas da nam javite putem telefona 024/851-834 ili popunite formular kako bismo Vam dostavili ugovor lično ili putem pošte. Rok za prijavu je do 30. novembra 2016. godine.

Protiv korisnika koji su priključeni na kanalizacionu mrežu a ne sklope ugovor u navedenom roku biće pokrenut prekršajni postupak kod nadležnog Prekršajnog Suda.

 

E-pošta obaveštenja

Poštovani korisnici ukoliko želite da primate servisne informacije putem e-pošte prijavite se preko sledećeg obrasca.