Centar Mola

JKP ,,Standard’’ Ada svake godine ulaže veoma značajna sredstva za nabavku i sadnju sezonskog cveća, niskog rastinja i drveća u parkovima i na zelenim površinama na teritoriji Opštine Ada. Radnici Javno komunalnog preduzeća ,,Standard’’ na svim predviđenim površina posadili su sezonsko cveće, u želji da širi centri Ade i Mola budu puni cveća i zelenila.

Od 01.05.2017. godine JKP ,,Standard’’ Ada snabdeva prirodnim gasom sve objekte JP,,POŠTE SRBIJE’’. Ugovor o snabdevanju je zaključen do kraja 2018. godine, a ukupno se vrši snabdevanje 107 objekata koji su locirani na 18 distributivnih mreža širom zemlje.

Ovaj posao će nam omogućiti da, više od dva puta, povećamo količine prirodnog gasa koje ćemo, godišnje, plasirati na tržište u režimu snabdevanja!

Učešćem na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Opštini Ada su odobrena sredstva za nabavku mehanizacije, i to: Poljske rotacione kosačice tpa WIRAX-165 i freze tipa PTF-145. Pomenuta mehanizacija dodeljena je na korišćenje JKP „Standard” Ada.

U utorak 4-tog aprila 2017. godine, Udruženje komunalnih preduzeća iz Republike Mađarske na čelu sa predsednikom Tiborom Sarvašem, u Pečuju, povodom 30 godina svog aktivnog delovanja, održalo je svečanu sednicu na kojoj su pored članica ovog udruženja bili pozvani predstavnici nacionalnih i lokalnih državnih organa Republike Mađarske, kao i delegacije srodnih udruženja iz Slovačke, Rumunije, Poljske, Češke i Srbije.

Obaveštenja

E-pošta obaveštenja

Poštovani korisnici ukoliko želite da primate servisne informacije putem e-pošte prijavite se preko sledećeg obrasca.