Centar Mola

Radovi se vrše u sklopu projekta sanacije vodovodne mreže u Opštini Ada. Zajedno sa izgradnjom sekundarnog vodovoda vrši se i izgradnja novih priključaka za sva domaćinstva na toj deonici.

Mole se cenjeni korisnici da izmire svoje dospele obaveze, za komunalne usluge, prema JKP „Standard” Ada. U protivnom bićemo primorani da ukinemo mogućnost korišćenja naših usluga, a svoja potraživanja naplatimo prinudnim putem!

Korisnicima koji imaju veći dug spremni smo da ponudimo izmirenje istog u više mesečnih rata. Za ostvarivanje ove pogodnosti potrebno je da se obratite pravnoj službi JKP „Standard” Ada, ulica 8. oktobra broj 1.

Redovnim izmirivanjem svojih obaveza doprinosite urednom i efikasnom funkcionisanju komunalnog servisa naše opštine.

Hvala na razumevanju

Agencija za energetiku Republike Srbije odobrila je JKP „Standard” iz Ade nove osnovne cene prirodnog gasa.

E-pošta obaveštenja

Poštovani korisnici ukoliko želite da primate servisne informacije putem e-pošte prijavite se preko sledećeg obrasca.