Misija Javnog komunalnog preduzeće ,,Standard’’ Ada

je obezbeđivanje uslova za uredno, kvalitetno i ekonomski zadovoljavajuće pružanje svih vrsta komunalnih usluga građanima opštine Ada s posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine i stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika naših usluga.

 

 

 

 

 

Vizija:

Savremeno, tehnički i tehnološki opremljeno, preduzeće koje je razvilo inovativne i sigurne načine za pružanje usluga iz oblasti komunalne privrede, koje primenjuje najbolje primere svetske prakse u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja i koje je, zbog toga, prepoznato kao model za funkcionisanje preduzeća za pružanje komunalnih usluga u regionu.