Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Istorijat

Javno Komunalno Preduzeće „Standard” Ada u raznim formama svoje organizovanosti, komunalne delatnosti na teritoriji opštine Ade, obavlja od 1952 godine. Od 1952. godine obavljanje komunalne delatnosti se obavljalo u okviru Stambeno građevinsko preduzeća „Obnova” Ada sve do 1962. godine.

 

 

 

 

Reorganizacijom Stambeno građevinsko preduzeća „Obnova” Ada 1962. godine formirano je novo preduzeće i to Radna organizacija za urbanizam i komunalne delatnosti „Standard” Ada sa dve Osnovne organizacije udruženog rada i to OOUR „Prostor” za urbanizam i OOUR „Elan” za komunalne delatnosti. Promenom zakonskih propisa ovo preduzeće je pretrpelo promene 1992. godine i organizovana su dva samostalna preduzeća, jedno za urbanizam i jedno za vršenje poslova komunalnih delatnosti. Za komunalne delatnosti formirano je Komunalno stambeno preduzeće „Standard” Ada. Daljom promenom zakonskih propisa 1998. godine organizacionim promenama od Stambeno komunalnog preduzeća „Standard” Ada formirano je t.j. osnovano Javno komunalno preduzeće „Standard” Ada, radi obavljanja svih komunalnih delatnosti na teritoriji ove opštine. Od tog vremena ovo preduzeće radi u nepromenjenom obliku funkcionisanja izuzev promene u smislu osnivača.